Strona główna BNP ParibasKredyt gotówkowy
Formularz kontaktowy


Tylko u nas:
 • kredyt z ubezpieczeniem
 • na dowolny cel


*Nr 1 w Rankingu kredytów gotówkowych Comperia.pl z dnia 15.02.2016r. wg wysokości raty dla kredytów gotówkowych na 30 tys. zł na 36 miesięcy oraz Nr 1 w Rankingu "Najlepszy kredyt gotówkowy  na remont mieszkania" Totalmoney.pl  z dnia 22.02.2016r. wg całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta  dla kredytów gotówkowych na 30 tys. zł na 60 miesięcy bez wymogu posiadania konta w banku 
Oprocentowanie stałe 4,99% w skali roku dotyczy kredytu w kwocie min. 30 000 zł na okres 24-84 miesięcy z ubezpieczeniem. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla kredytu gotówkowego udzielonego w promocji na podstawie Regulaminu promocji kredytów gotówkowych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ("Regulamin") na dzień 12.02.2016 r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 11,24% dla całkowitej kwoty kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 20 700,00 zł, spłacanej w 63 równych miesięcznych ratach po 433,46 zł, roczna stała stopa oprocentowania 5,99%, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 27 308,14zł, w tym poza całkowitą kwotą kredytu: odsetki 4007,69 zł, prowizja za udzielenie kredytu 787,94 zł, koszt ubezpieczenia za cały okres kredytowania 1812,51 zł. Jeśli spełnione zostaną warunki promocji określone w Regulaminie, oprocentowanie kredytu zostanie obniżone do 0% w skali roku w ostatnich 12 miesiącach spłaty Kredytu. Warunkiem obniżenia oprocentowania jest złożenie pełnego wniosku kredytowego w terminie od 12.02.2016 r. do 15.04.2016 r., przystąpienie do promocji, zawarcie w oddziale Banku umowy kredytu gotówkowego (w ramach umowy o kredyt gotówkowy i kartę kredytową) na okres od 24 do 84 miesięcy oraz - za pośrednictwem Banku - umowy ubezpieczenia stanowiącego zabezpieczenie kredytu oraz terminowa spłata kredytu zgodnie z harmonogramem. Szczegółowe informacje o kredycie, w tym Regulamin, dostępne są w oddziałach Banku, placówkach agencyjnych Banku oraz na stronie www.bgzbnpparibas.pl. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł, w całości wpłaconyKredytobiorca musi być osobą o pełnej zdolności do czynności prawnych, osiągającą stałe dochody z tytułu:
 • umowy o pracę/dzieło/zlecenie
 • prowadzonej działalności gospodarczej
 • działalności rolniczej
 • emerytury
 • renty
 • wolnego zawodu
 • innych udokumentowanych stałych źródeł dochodu w Polsce


1Oprocentowanie stałe 4,99% w skali roku dotyczy kredytu w kwocie min. 30 000 zł na okres 24-84 miesięcy z ubezpieczeniem.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla kredytu gotówkowego udzielonego w promocji na podstawie Regulaminu promocji kredytów gotówkowych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ("Regulamin") na dzień 12.02.2016 r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 11,24% dla całkowitej kwoty kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 20 700,00 zł, spłacanej w 63 równych miesięcznych ratach po 433,46 zł, roczna stała stopa oprocentowania 5,99%, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 27 308,14zł, w tym poza całkowitą kwotą kredytu: odsetki 4007,69 zł, prowizja za udzielenie kredytu 787,94 zł, koszt ubezpieczenia za cały okres kredytowania 1812,51 zł. Jeśli spełnione zostaną warunki promocji określone w Regulaminie, oprocentowanie kredytu zostanie obniżone do 0% w skali roku w ostatnich 12 miesiącach spłaty Kredytu. Warunkiem obniżenia oprocentowania jest złożenie pełnego wniosku kredytowego w terminie od 12.02.2016 r. do 15.04.2016 r., przystąpienie do promocji, zawarcie w oddziale Banku umowy kredytu gotówkowego (w ramach umowy o kredyt gotówkowy i kartę kredytową) na okres od 24 do 84 miesięcy oraz - za pośrednictwem Banku - umowy ubezpieczenia stanowiącego zabezpieczenie kredytu oraz terminowa spłata kredytu zgodnie z harmonogramem. Szczegółowe informacje o kredycie, w tym Regulamin, dostępne są w oddziałach Banku, placówkach agencyjnych Banku oraz na stronie www.bgzbnpparibas.pl. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł, w całości wpłacony

 • wyślij na Facebook
 • wyślij na Digg
 • wyślij na Twiter
 • wyślij na Stumble
 • wyślij na Blogger
 • wyślij na Wykop

www.konto-firmowe.eu

Usługodawca - Money.pl sp. z o.o. - właściciel programu partnerskiego Money2Money