Strona główna BNP ParibasKredyt gotówkowy
Formularz kontaktowy


Tylko u nas:
 • Zwrot 20% spłaconych odsetek nawet do 760 zł rocznie
 • Kwota kredytu do 150 000 zł
 • Gwarancja stałego oprocentowania
 • Minimum formalności


Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla kredytu gotówkowego udzielonego w ramach sprzedaży premiowej na podstawie Regulaminu sprzedaży premiowej kredytów gotówkowych z premią dla klientów indywidualnych w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ("Regulamin") na dzień 29.10.2015 r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 15,11% dla całkowitej kwoty kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 20 400,00 zł, spłacanej w 62 równych miesięcznych ratach po 466,56 zł, roczna stała stopa oprocentowania 9,40%, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 28 926,86 zł, w tym poza całkowitą kwotą kredytu: odsetki 6 106,01 zł, prowizja za udzielenie kredytu 662,53 zł, koszt ubezpieczenia za cały okres kredytowania 1 758,32 zł. Jeśli spełnione zostaną warunki określone w Regulaminie, Klient otrzyma premię w wysokości 20% odsetek spłaconych za każde 12 miesięcy spłaty kredytu oraz na koniec spłaty kredytu (nie więcej niż 760 zł w roku kalendarzowym), co dla wskazanego przykładu wynosi 1221,20 zł za cały okres spłaty kredytu (62 miesięcy). Warunkiem otrzymania premii jest zawarcie w okresie ww. sprzedaży premiowej umowy kredytu (na okres od 12 miesięcy) oraz - za pośrednictwem Banku - umowy ubezpieczenia stanowiącego zabezpieczenie kredytu, wypłata kredytu na rachunek bankowy oraz spłata kredytu zgodnie z harmonogramem. Stałe oprocentowanie jest gwarantowane pod warunkiem utrzymania ubezpieczenia w całym okresie kredytowania. Kredyt jest oferowany przez Bank łącznie z kartą kredytową. Ze sprzedaży premiowej wyłączeni są Klienci korzystający z promocji Konto Aktywna Pensja. Szczegółowe informacje o kredycie, w tym Regulamin, dostępne są o oddziałach Banku, placówkach agencyjnych Banku oraz na stronie www.bgzbnpparibas.pl. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Sprzedaż premiowa trwa od 17 sierpnia do 31 grudnia 2015 r. Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.Kredytobiorca musi być osobą o pełnej zdolności do czynności prawnych, osiągającą stałe dochody z tytułu:
 • umowy o pracę/dzieło/zlecenie
 • prowadzonej działalności gospodarczej
 • działalności rolniczej
 • emerytury
 • renty
 • wolnego zawodu
 • innych udokumentowanych stałych źródeł dochodu w Polsce

 • wyślij na Facebook
 • wyślij na Digg
 • wyślij na Twiter
 • wyślij na Stumble
 • wyślij na Blogger
 • wyślij na Wykop

www.konto-firmowe.eu

Usługodawca - Money.pl sp. z o.o. - właściciel programu partnerskiego Money2Money